De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

fredag 6 mars 2015

Medicinares lön

Hörde idag ett riktigt roligt och tänkvärt skvaller. En nordisk kollega som sitter i en beredningsgrupp berättade att någon i samma beredningsgrupp haft ögonen med sig mer än vanligt. Denne observante sakkunniga hade läst två olika ansökningar ställda till två olika finansiärer, en för medicinsk forskning och en för humanistisk. I båda ansökningarna ingick en och samma medicinare. Det intressanta var bara att han (det var pronomenet som användes) angav två olika lönelägen i de två olika ansökningarna. I den ena äskade han medel motsvarande 600 kr i timmen, i den andra 230 kr... Här ska jag inte avslöja vilket belopp som förekom i vilken ansökan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar