De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

onsdag 9 maj 2018

6 mån.

Har varit tyst i exakt ett halvår idag p.g.a allt för många och långa arbetsuppgifter samt ett ganska tidskrävande privatliv. Men nu kan jag inte hålla mig längre. Ett anställningsbeslut som gäller en foass vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet har nyligen undanröjts av Överklagandenämnden för högskolan. Ärendet har varit en följetong under en längre tid och man måste nog sägas att enda skälet till att det nu undanröjts är en ovanligt idog sökande som inte har gett sig i sitt arbete att samla material som visat på felaktigheter i sakkunnigprövningen av de sökande. Överklagandenämndens beslut också lett till att Uppsala universitets rektor nu tillsätter en utredning om rekryteringsprocesserna vid lärosätet.

Det som slår mig är att det samtidigt är helt tyst om dessa problem i Lund. Det är som om bristande rekryteringsprocesser förekommer i hela Sverige, bara inte i här. Själv tror jag att det vore bra om Lund även i denna fråga tog rygg på Uppsala och granskade hur rekryteringarna egentligen går till. Inte minst vore det värdefullt inför Universitetskanslersämbetets kommande granskningar av kvalitetssäkringsarbetet i Lund där ju rekryteringsprocesser borde vara en viktig komponent. Inte minst vore det bra om vi tog itu med frågan eftersom en av de två sakkunniga vid tillsättningen i Uppsala är professor vid Lunds universitet.

Överklagandenämnden för högskolan motiverar nämligen sitt beslut att undanröja anställningsbeslutet med att de sakkunniga inte följt Uppsala universitets anställningsordning som innebär att de självständigt och var för sig ska bedöma de sökandes skicklighet och rangordna dem samt motivera sina ställningstaganden. Vi som då och då tar på oss sakkunniguppdrag vet att villkoren skiljer sig åt mellan olika universitet och högskolor. Det är därför viktigt att noga läsa instruktioner, anställningsordningar och annat underlag. Vid vissa lärosäten får sakkunniga överlägga sins emellan. Vid andra är detta alltså inte tillåtet. Vid vissa lärosäten ska sakkunniga endast ange en tätgrupp utan att rangordna de sökande i denna. Vid andra ska rangordning göras. Och så vidare.

Vad som hänt här är alltså att de sakkunniga överlagt med varandra per epost och dessutom diskuterat hur de ska ska göra i sina respektive utlåtanden på ett sätt som tydligt visar att det inte arbetat självständigt eller var för sig trots skrivningarna i Uppsala universitets anställningsordning. Till detta kommer att det också har funnits indikationer på relationer mellan sökande och sakkunniga som i vissa fall kan ha varit jäv. Den frågan har dock inte Överklagandenämnden tagit ställning till eftersom kontakterna mellan de sakkunniga räckte som motivering för att undanröja grunden för anställningen. Men just det faktum att en av de sakkunniga som enligt Överklagandenämnden brustit i sitt sätt att arbeta med värderingen av de sökande är anställd vid Lunds universitet borde föranleda en brett anlagd utredning även här. Uppsala universitet tar konsekvenserna av ett haveri där en av piloterna kom från Lund. Det borde vi också göra. Om inte annat så för att skydda varumärket som det så vackert heter nu för tiden.