De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

söndag 22 september 2013

SSH i Europa

SSH står inte för tystnad. Det står för Social Sciences and Humanities i europeiskt forskningslingo och just om detta pågår en konferens i Vilnius. Det handlar om hur samhällsvetenskaper och humaniora ska formeras inför Horizon 2020. Påtagligt är hur tunt det är med svenskar. Cirka ett tiotal deltagare och en enda på talarlistan (Björn Wittrock kommenterar på en session). Kanske speglar detta nedmonteringen av samhällsvetenskaper och humaniora i Sverige. Danmark är till exempel väl representerat med flera talare.