De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

lördag 21 januari 2012

Utredning om ett nytt Lund Univ. Press

Har just läst utredningen om vetenskaplig bokpublicering vid Lunds universitet. På det hela taget en bra utredning som lyfter på många stenar och som också tillhandahåller mycket intressant och tänkvärd information. Avslutningsordens förhoppningar om att skriften skall kunna ligga till grund för vidare diskussioner om vetenskaplig bokpublicering kommer nog att infrias.

Ändå är det med viss besvikelse man tar sig mot slutet. Det finns en avgrundsdjup diskrepans mellan förslaget, att starta en ganska omfattande utgivningsverksamhet vid Lunds universitet som helhet eller i alla fall på HT-området och problemet, att monografipublikationer vid Lunds universitet inte är samordnade och saknar struktur, att den egenpublicerade forskningen är i stort sett osynlig samt att publikationer tar slut utan att det finns någon som har koll på det eller möjligheterna att trycka ny upplaga.

Förslaget är i två delar. För det första att HT-området anställer en redaktionssekreterare om cirka 750 kkr per år som skall sköta publikationsverksamheten med kontakter med externa frilansare och andra. För det andra att universitetet på fem års sikt startar ett förlag med två till tre anställda till en kostnad av cirka två miljoner som då inte täcker mycket av själva verksamheten med review, språkgranskning, tryckning o.s.v. För det krävs som på kommersiella förlag ytterligare medel som söks externt. Nu påstår utredaren att det inom angiven kostnad ändå skall finnas lite medel för denna verksamhet, cirka 10-20 titlar, eftersom det även kommer intäkter från försäljning. Här finns en mycket stor osäkerhet och jag tror faktiskt inte på denna kalkyl. Personligen tror jag också att 750 kkr är en för låg summa för att en redaktionssekreterare skall kunna göra något mer än det som Lund University Press redan gjorde när det lades ned 1998. En sådan verksamhet riskerar att endast bli en person som håller koll på de olika seriernas utgivning, samordnar dem samt ser till att de finns tillgängliga open access samt eventuellt i nytryck om det finns efterfrågan.

Det är en stödfunktion som nog behövs, men som borde kunna hanteras inom ramen för HT-bibliotekets verksamhet. Här sköts ju redan poster med olika skrifter. Ett krav om open access borde inte vara så svårt att hantera när Lunds universitets interna skrifter registreras och katalogiseras i bibliotekets databaser. Vi har ju dessutom kravet att alla forskare skall lägga in referenser till sina publikationer i en forskningsdatabas, Lupin tror jag den heter. Utifrån posterna där borde väl en bibliotekarie kunna hålla koll på skriftserierna.

Jag tror alltså att problemen som finns på HT-området och vid Lunds universitet kan lösas på betydligt enklare och billigare sätt än att anställa redaktionssekreterare eller starta förlag. Tyvärr innehåller inte utredningen några alternativ. Det finns bara dessa två skarpa förslag och inga andra i utredningen. Det tycker jag är en stor svaghet, i synnerhet som förslagen som framställs är så avancerade i förhållande till det problem som formuleras. Att starta förlag för att komma till rätta med att Lunds universitets monografier är osynliga och ingår i serier med varierande organisation är att skjuta mygg med kanon.

Min gissning är att HT-området kommer att anställa en redaktionssekreterare som inom något år kommer att kosta 1,5 miljoner och ge ut fem till tio eländiga monografier på bekostnad av OH. Alla som kan ger förstås ut sina svenska monografier på ett förlag. Universitetsledningen kommer förstås och med rätta säga blankt nej till att starta ett förlag. Varför skulle den ta denna betydande ekonomiska risk när inga andra fakulteter än HT, S och kanske Ekonomihögskolan och Juridicum har något att tjäna på det? Nej, det kommer förstås  inte att hända (förlaget skulle inte ge ut läroböcker som är det enda som skulle intressera forskare vid andra fakulteter).

Det som är så synd med denna utredning är att den bara driver ett dyrt och till stora delar orealistiskt förslag utan att undersöka billiga alternativ. Det märks i redogörelsen för andra universitets förslagsverksamhet. Här finns inget om kostnader och hur det egentligen går med verksamheten, något som verkligen vore av central betydelse för att kunna värdera förslaget om ett nytt förlag i Lund. Inte heller finns i redogörelsen av de externa förlagen några slutsatser om det finns plats för ett till. Faktiskt finns just i Lund redan en hel del bra förlag för humaniora och teologi. Är det rimligt att starta ett till för att konkurrera med dessa? I utredningen finns inte ens en ansats att svara på denna högst relevanta fråga.

Med denna utredning riskerar diskussionen tyvärr att inte bli så öppen som jag skulle önska. Nu blir det förmodligen istället för eller emot medan ett tredje alternativ har svårt att göra sig gällande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar