De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

måndag 16 januari 2012

Medicon Village

Såg just rektors nyhetsbrev där det finns en länk till beslutet om att Lunds universitet hyr 8000 kvadratmeter i Medicon Village för 2550 kronor kvadratmetern under tio års tid för att stiftelsen som äger Medicon Village ska få nödvändiga lån för att köpa hela komplexet av Astra-Zeneca som ju flyttar ut. Men det är något konstigt med beslutet. Här står att stiftelsen med en donation från Mats Paulsson om 100 miljoner får köpa Medicon Village av Astra-Zeneca för 450 miljoner trots att det är värt 1,5 miljarder. Ändå får inte stiftelsen låna de resterande 350 miljonerna utan undertecknade långsiktiga hyresavtal. Hur är det möjligt att man inte får låna 25 procent av det påstådda värdet? Förmodligen är byggnaderna inte alls värda 1,5 miljarder som rektor påstår, kanske inte ens 450 miljoner. För att rädda hela projektet måste nu Lunds universitet teckna dyrt hyresavtal som gäller i tio års tid utan någon som helst beredning av inblandad administration eller fakulteter. Det är för mig obegripligt att rektor får fatta denna typ av långsiktiga beslut utan den beredningsprocess som är beslutad. Det hela borde rimligen ha lagts på styrelsens bord om det så hade krävt ett extra styrelsemöte. Man undrar förstås vilka gränser som gäller för rektorsbeslut. Jag tycker att detta verkar snudd på trolöshet mot huvudman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar