De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

torsdag 10 mars 2016

Undersökningar

Inom loppet av några veckor har jag fått två epost och sedan någon påminnelse också som ber mig klicka på en länk och fylla i en enkät. Den en förfrågan kom från HTS, Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet, och den andra från Sveriges Radio Malmöhus. Harmlöst kan tyckas, med tanke på alla enkäter, undersökningar och utvärderingar vi regelbundet utsetts för.

Men jag började fundera. Alla andra utvärderingar jag deltagit i har varit initierade på universitetet eller någon tillsynsmyndighet eller motsvarande, typ Högskoleverket, UKÄ eller Vetenskapsrådet. Detta är annorlunda. Nu handlar det om två organisationer som vill veta vad jag tycker och tänker med anledning av en aktuell mediedebatt, frågor som jag egentligen inte har någon skyldighet att besvara. Min fråga är, hur har studentkåren och Sveriges radio kunnat få fram min epostadress för att skicka mig dessa enkätlänkar? Har de själva lyckats hitta någon slags algoritm för att få fram alla epostadresser till vissa anställningskategorier på universitetet eller fakulteten? Eller har de fått hjälp av någon kommunikationsenhet inom universitetet?

Nu kan jag ju inte själv ringa och fråga eftersom det skulle kunna tolkas som att jag efterforskar en källa, något som jag noga aktar mig för även om väl detta kanske är ett gränsfall eller kanske rent av på rätt sida gränsen. Jag tar i alla fall inga risker. Och inte kan det kan väl falla inom offentlighetsprincipen att servera epostlistor över anställda inom vissa tjänstekategorier om någon vill ha ut det? Universitetet måste så vitt jag vet lämna ut uppgifter, men är inte skyldigt att bearbeta dem så att de passar ett visst syfte.

Tja, jag vet som sagt inte. Men om det skulle vara så att jag får förfrågningar om att vara med i undersökningar på externa intressens initiativ därför att min epostadress och tjänstekategori lämnats ut av universitetet tycker jag att det är mycket tveksamt. Min arbetstid räcker tyvärr inte till sånt och jag får tillräckligt med irrelevanta epost som det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar