De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

måndag 15 februari 2016

Sektion Kommunikation

Djävulen sitter i detaljerna heter det. Och det gäller också hur en stor organisation som Lunds universitet kommunicerar. Vi har en stor central kommunikationsenhet, Sektion Kommunikation, som i och för sig har många olika uppgifter. Sedan finns det kommunikatörer på fakulteter och institutioner. Jag gissar med en överslagsräkning att det knappast handlar om färre kommunikatörer än femtio och kanske upp emot hundra på hela Lunds universitet.

Ett välkänt och grundläggande problem på LU och allmänt i stora organisationer är svårigheterna att hålla ihop det hela, att arbeta mot samma mål. Att alla vi som arbetar vid universitetet känner att vi i första hand är anställda vid Lunds universitet och lojala mot det snarare än mot medicinska fakulteten, LTH, Ekonomihögskolan, någon institution eller ännu värre, den egna lilla forskningsgruppen.

Ett viktigt sätt att binda ihop oss anställda är att se till att vi använder samma logga, samma grafiska gränssnitt, samma ppp-mallar och så vidare. Jag är en av alla dem på golvet som inser detta och gärna skulle vilja använda allt det material som Sektion Kommunikation för dyra pengar regelbundet tar fram. Men det gör jag inte.

Skälet är att mallarna, och i synnerhet power-point-mallen, är undermåliga. Jag vägrar att som professionell lärare och forskare använda dem i något enda sammanhang. För det vore en skymf mot studenter och ännu mer mot forskarkolleger att smälla upp en power-point med vit bakgrund och bruna rubriker och svart text så som Sektion Kommunikation påbjuder. Trots att jag är amatör som kommunikatör skulle jag aldrig sänka mig till att använda dessa ppp trots att det är proffs(?) som har tagit fram dem.

Frågan är naturligtvis hur Sektion Kommunikation kommit fram till att svart text på vit botten är det vi ska ha när vi presenterar trots att det första man lär sig i all kommunikation är att det ska vara ljus text på mörk botten. Konsekvenserna är tyvärr att jag och många med mig inte använder de mallar som tagits fram för dyr overhead och i förlängningen att min och andras identitet som i första hand anställda vid Lunds universitet försvagas. Djävulen sitter som sagt i detaljerna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar