De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

fredag 30 januari 2015

Revision

Muntliga rykten från vanligtvis välinformerade källor hävdar att samtliga knappa 50 beslut som rektor fattade 18 december 2014 nu gås igenom av internrevisionen eftersom det inte varit klart om de tillkommit på korrekt sätt. I vissa fall ska de ha kunnat fattas utan att närvaro av dem som krävs. Det skulle i så fall alltså finnas en risk att några beslut som fattades rivs upp på formella grunder. Jag nämnde dessa beslut i mitt förra inlägg 13 januari och skrev då om mina intryck. Och med tanke på att det handlade om en hel del resurser som knöts upp på en hel del olika sätt är det förstås bra om en del av dessa beslut går att vrida tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar