De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

tisdag 18 februari 2014

Donationskampanjen

För en dryg månad sedan kom så beskedet att målet med donationskampanjen inför jubileet 2016-18 blir ohemula tre miljarder kronor. Summan verkar lite gripen ur luften. Varför inte lägre? Varför inte högre? Nåväl, redan på nobeldagen förra året bloggade jag om fundraising kontoret, eller Development Office som de egentligen heter, och problemet med att de inte verkar kunna redovisa vad de drar in. I det ljuset kan ju förstås målet med en donationskampanj i reda pengar sättas lite hipp som happ. Ingen kommer ju ändå att kunna följa upp måluppfyllelsen.

Ändå är summan tre miljarder värd att kommentera. Den är hög. Själv tycker jag för hög. Skälet är att en målsättning i reda pengar tvingar fundraisarna att satsa på medicinsk forskning där de största pengarna ju finns. Allt annat utom möjligen viss teknik och kanske rentav naturvetenskap och ekonomi i termer av innovations- och entreprenörsforskning är slöseri med tid och kommer bara att innebära att tremiljarders målet inte kan uppfyllas. Humaniora och samhällsvetenskap göre sig icke besvär.

Det är synd med tanke på att alla fakulteter bidrar till att finansiera donationskampanjen. På vissa fakulteter  måste man snart börja fråga sig varför man ska bidra till central verksamhet som ger så lite tillbaka. I det sammanhanget är förstås donationskampanjer väldigt lite pengar. Mycket mer handlar om samverkan och innovation där det går åt en hel del medel centralt som mer eller mindre endast vissa få fakulteter har någon nytta av.

Ur det perspektivet är det alltså oerhört olyckligt med ett konkret mål som mäts i pengar och dessutom ett så högt belopp som tre miljarder. I alla fall om det inte också ställs upp andra mål som att vissa andelar av donationerna ska komma vissa fakulteter till del. Jag har ett mycket bättre förslag till målsättning med donationskampanjen. Det är att Development Office varje år kan redovisa vilka nya medel de drar in och vilka kostnader de har för att lyckas med det. Det är ett mål som är rimligt och dessutom lätt går att kontrollera måluppfyllelsen av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar