De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

fredag 10 januari 2014

Nu kan ESS artbestämmas!

ESS-dramatiken går vidare och vem hade väl förväntat sig något annat. Nu i senaste regleringsbrevet för Vetenskapsrådet har regeringen beslutat att 428 miljoner av beslutade 800 miljoner ska betalas ut till ESS under 2014. Detta alltså utöver de 284 miljoner som Lunds universitet ska betala under 2014 av de 550 miljoner som styrelsen beslutat sedan tidigare då Allan Larsson var styrelseordförande och rektor hade att acceptera det han hittade på. Det börjar alltså bli betydande belopp som plöjs ner i ett internationellt åtagande trots att inget annat land utanför Skandinavien fattat några bindande beslut. Det börjar allt mer se ut som om regeringen och universitetet med gemensamma krafter målat in sig i ett hörn som kan leda till att det i slutänden blir ett helsvenskt projekt. Det vore något, en svensk 16-miljarders satsning på åkrarna utanför Lund….

Men det mest intressanta är egentligen inte de 428 miljonerna som ju redan beslutats sedan tidigare. Nej, det mest intressanta är att det utöver dessa pengar också finns en rad i regleringsbrevet om att ytterligare 150 miljoner ska gå till ESS av Vetenskaprådets allmänna anslag för forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur om sammanlagt 3,1 miljarder. Detta är faktiskt ingen liten sak utan det allra första fallet av att ESS drar pengar från allmänna forskningsmedel. De avsatta 800 miljonerna räckte inte och regeringen är tvungen att lägga till ytterligare 150 miljoner av de allmänna anslagen.

Det innebär att vi nu kan artbestämma den främmande fågeln ESS. Som många under flera år redan hävdat, vilket framgår av en ledare i Sydsvenskan helt nyligen, visar det sig nu att det var en gökunge och inget annat innanför skalet.

Oklart är ännu var Vetenskapsrådet ska ta in pengarna. Blir det på forskningsinfrastruktur eller humaniora? Oavsett vilket kan man nu inta lite olika hållningar. Den lokalpatriotiske kan förstås glädja sig åt att Lund och dess universitet lyckats tillskansa sig 150 miljoner på andras (läs Uppsalas) bekostnad. Personligen tror jag det vore ett misstag. Uppsalafysikerna kommer inte stillatigande åse detta utan att agera och resultatet kan mycket väl bli att allt större delar av VR:s anslag binds upp för olika mer eller mindre realistiska prestigesatsningar som görs av rättviseskäl mer än vetenskapliga. Jag landar alltså i den andra hållningen som innebär ett "vad var det jag sa" liksom en oro för hur det ska gå med svensk forskning i stort om nu ESS drar resurser under några år utan att ens byggas. Den som lever får se.

1 kommentar:

  1. Jag var närvarande vid de första informationsträffarna ESS hade om anläggningen vid tidpunkten ca 2002-2005. Peter Honeth var då universitetsdirektör/administrativ chef för Lunds Universitet och närvarande på mötena. Från ESS-konsortiets sida hävdade man då - när man påtalade gökungesproblematiken - att ESS skulle skapa så mycket tillväxt att det därigenom skulle generera mer resurser till forskning. Eftersom det då fanns en viss skepsis mot ESS-anläggningen bland politiker så beställde man en "rapport" från PWC som hävdade att hela Skåne skulle få en enorm tillväxt. Denna propaganda har kommit så långt att man i dagsläget t.o.m hävdar att ESS redan har skapat en enorm tillväxt trots att inte ens ett spadtag har genomförts (http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bron-har-lonat-sig-tre-ganger-om/). ESS kan mycket väl döpas om till Evangeliska Skånelands Stiftelsen ur min synpunkt med tanke på att den i stort liknar en religiös sammanslutning där man dogmatiskt tror på propagandan om alla forskningsresultat och företag som ska alstras av ESS. Inga ifrågasättande vågar framföras (utom den här bloggen tydligen) Risken är väl att man förlorar anslagen till sin egen forskning?.

    SvaraRadera