De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

torsdag 10 april 2014

Utlysningen om grön humaniora

Jag har tidigare i något förtäckta ordalag kommenterat Mistras och Formas utlysning om environmental humanities. Nu under våren har sakkunniga utvärderat de sex ansökningarna som inkommit och det har hållits intervjuer med de olika grupperingarna i Stockholm. Många är vi som sett fram emot beslut om beviljande av medel till  detta, en av de största satsningarna i Sverige någonsin på humaniora inom ramen för ett enda program, men med tydliga kopplingar till andra kompetensområden som samhällsvetenskap, konst, teknik etc. Mistras styrelse hade frågan uppe för två veckor sedan och Formas tog upp ärendet för några dagar sedan. Det blev något av ett antiklimax i och med att båda instanser beslöt att bordlägga frågan eftersom "det inkommit synpunkter på att jäv kunde föreligga." Mistras vd har nu fått uppdraget att tillsätta en oberoende utredning för att undersöka saken. Vi får väl hoppas att det hela löser sig snabbt och att det inte ska vara nödvändigt att ta om hela sakkunnigbedömningen, vilket annars verkar vara utvägen som står till buds.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar