De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

fredag 27 december 2013

Anställningsförmåner

Man kan diskutera om det är en anställningsförmån att ha mobiltelefon betalad av arbetsgivaren. Det positiva är att man får en telefon och i det fall jag ska referera även privata mobilsamtal och privat surf betalad av arbetsgivaren. Nackdelen är att arbetsgivaren med rätta kan kräva att man är ständigt tillgänglig. Jag tror nog hade avböjt och behållit min självständighet.

Med dessa förbehåll måste jag bara reflektera över en del förhållanden vid Lunds universitet. En närstående har sedan en tid fast anställning vid universitetet. Tjänsten är inom en stödfunktion och alltså helt finansierad av OH. Bland det allra första som hände var att hen fick erbjudande om en mobiltelefon, Iphone 5, med fria samtal och surf. Hen fick också alla privata samtal utom utlandssamtal betalda av arbetsgivaren. Det hela var ett led i en omläggning som innebar att de fasta telefonerna försvann och man istället hade en mobil som fungerade även som fast telefon på arbetsplatsen. Jag misstänker att detta var en besparning i och med att universitetet på detta sätt slapp kostnader för en massa fasta abonnemang. Men det verkar samtidigt märkligt att Iphones och privata samtal inte skulle vara dyrare än de fasta abonnemangsavgifterna.

Erbjudandet ingick i ett försök på en viss fakultet och gällde alltså inte universitetet generellt. Det intressanta tycker jag är att den administrativa personalen är först ut i satsningar av detta slag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar