De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

torsdag 21 november 2013

MAX IV fortfarande utan ordförande

På senaste universitetsstyrelsemötet för mer än en månad sedan utsågs som bekant ny styrelse för MAX IV. Men ingen ville ta på sig att vara ordförande, ingen som ansågs lämplig i alla fall. Beslutet fick tas per capsulam. Nu en månad senare har såvitt jag vet ännu inget beslut fattats. Om det dröjer lite till behövs inget per capsulam-beslut utan ny ordförande kan klubbas på nästa ordinarie universitetstyrelsemöte. Men kan det verkligen vara så svårt att hitta en ordförande för universitetets största satsning eller har beslutet bara inte kommit upp på nätet? Känslan är ju att det organisatoriska kaoset fortsätter även om man tycks ha fått hyfsad kontroll på utgiftsflödet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar