De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

torsdag 9 maj 2013

Lönerna

Alla vet ju att löneförhandlingarna är strandade och enligt facket beror det på att universitetsledningen helt enkelt vägrar förhandla. Talade idag med en trovärdig kollega som berättade att det hela hänger samman med satsningarna på MAX IV och ESS. Hela historien ska vara att SACO i senaste avtalet skrivit in fredsplikt, vilket innebär att facket inte kan utlysa strejk. Nu utnyttjar universitetsledningen förstås detta genom att föreslå 2,6 procent i lönehöjning och sedan vägra gå högre. Det ligger knappt en procent under andra avtal. Frågan är bara varför? Pengar finns det ju som bekant på universitetet.

Enligt min kollega ska det handla om att 2,6 procent är precis den nivå som gör att det blir tillräckligt med pengar över för att klara ESS och MAX IV, i synnerhet den senare antar jag kräver tillskott som nu alltså tas av de universitetsanställdas lön.... Detta faktum ska till och med ha tillståtts av en representant för universitetsledningen. Och facket kan inte göra någonting eftersom det råder fredsplikt. Frågan jag ställer mig är varför jag ska vara med i SACO överhuvudtaget. Kanske fler börjar ställa sig den frågan.

5 kommentarer:

 1. Du kan ju knappast anklaga SACO facket för vad universitetsledningen gör? I det omtalade PUPA projektet, som skulle göra LU till den mest attraktiva högskole-arbetsplatsen, kan man läsa (syftet):
  "Ett kontinuerligt strategiskt personalpolitiskt arbete bidrar till att stärka medarbetarnas identitet som anställda vid Lunds universitet, rekrytera medarbetare med hög kompetens, främja utveckling och prestationer hos de anställda samt öka engagemanget i utvecklingen av Lunds universitets olika verksamheter och processer. Det gör Lunds universitet, rätt hanterat, till en attraktiv arbetsplats och kan bidra ytterligare till universitetets framgångar. "

  Detta står ju tyvärr i bjärt kontrats till praktiken, där:
  "Idag är läget det att övriga svenska universitet startar upp arbetet med kommande lönerevision för 2013 medan vi inte har något avtal för 2012."

  Att bidraga aktivt för en arbetstagarvänlig hantering av lönebildning och lönerevision, borde ju vara ett sätt att bli en framstående arbetsgivare med gott rykte. Att ligga sämst till i hela landet borde ju i detta sammanhanget vara klart kontraproduktivt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för bra kommentar. Men min anklagelse mot SACO gäller fredsplikten i avtalet och inget annat. Jag är kritisk till att man skriver bort ett av de viktigaste vapnen man har och tycker nog inte att man ska vara alltför förvånad av att detta utnyttjas av motparten. Du har naturligtvis rätt i att koppla ledningens agerande till PUPA, men jag tycker nog att SACO är väl blåögda om det tror så mycket på PUPA att de är beredda att släppa strejkvapnet.

   Nu finns också en annan faktor i detta som komplicerar bilden, nämligen ett rykte som säger att SACO med sina låga avgifter ändå inte har råd att kalla ut massorna i någon mer långvarig strejk och att det är därför som de så lätthet har skrivit på ett avtal med fredsplikt. Vad säger SACO om det? Finns någon gnutta sanning i detta och hur tänker man i så fall? Åter tack för välfunnen kommentar.

   Radera
 2. PUPA var obegripligt redan från början, nyckelmeningen under "Syfte" oklar även för en skolad personal som vår. "Projektet PUPA syftar till att utveckla, testa och varaktigt en modell och metod för en strategisk och sammanhållen personalpolitisk processorienterad modell som efter den inledande utvecklingsperioden övergår till att vara ett implementerat arbetssätt för kontinuerligt personalpolitiskt utvecklingsarbete". (uteslutningen är inte gjord av mig, det stod så i beslutet 2010-06-17). Smaka på den meningen ...? Och säg mig sedan hur detta skulle bidra till att LU blev särskilt attraktivt att söka sig till och arbeta vid? Alla fattade att vi inte kunde ge klart högre löner än motsvarande arbetsgivare, det skulle bli för dyrt. Och Friskvårdskorten har vi redan. Så vad göra? Att hunsa med lönerevision och fack, och att glömma devisen "vår personal är vår viktigaste resurs"? PUPA är ett i raden av kostnadskrävande, otydliga projekt, som inte ledde någonstans. Andra är Uppdrag 1200, Samordnad IT, VETA I, för att nämna några recenta.

  SvaraRadera
 3. Men i rättvisans namn: extern webb projektet slutfördes faktiskt! Och ser bra ut. Medan de två andra delprojekten, Internwebb och Webbaserade lärmiljöer lades på is innan de kom att kosta några avsevärda pengar.

  SvaraRadera
 4. "föreslå 2,6 procent i lönehöjning och sedan vägra gå högre" - Ja, som väl alla SACO medlemmar märkt så fick vi 13 månaders retroaktiv lönehöjning inbakad i senaste lönen. Och exakt 2.52% höjning om jag räknar rätt. Det var vad SACO fick ut efter 13 månaders mangling.

  SvaraRadera