De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

tisdag 13 november 2012

VIsion, mål, strategi

Lunds universitets vision är att bli "ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor." Målet "högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan med det omgivande samhället". Tidsperspektivet är fram till 2016. Till att börja med är det förstås frustrerande att det mål som sätts upp inte på något sätt är mätbart, vare sig kvantitativt eller kvalitativt. Hur vet vi när målet är uppnått eller om vi misslyckas med att uppnå det. Kanske är vi redan där utan att veta om det och i så fall är målet meningslöst.

Tänk om vi examinerade studenter lika huvudlöst som vi formulerar våra visioner och mål. Då skulle HSV strax underkänna verksamheten. Och tänk om vi hade kunnat använda all den arbetskraft och tid, alla konsulter, layoutare och personer med managementkompetens till att förbättra utbildning och forskning istället för att ta fram dessa dokument...


Jag tycker att styrelsen borde besinna sitt ansvar och inte släppa ut så här undermåliga produkter. Tanken är god, men resultatet så illa att det snarare kan leda till att ledningens kompetens ifrågasätts och legitimitet undergrävs än att vi får ett styrdokument som vägleder oss i den dagliga verksamheten. Här har vi en missad möjlighet vi får leva med i fyra år. Gör det bättre nästa gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar