De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

fredag 31 december 2021

Kommunikation

Som bekant är ett av Lunds universitets fem ledord kommunikation. Det är bra och väl värt att leva upp till. I media (18/12 i Sydsvenskan och 21/12 i Skånska Dagbladet, tidigare i Lundagård och Nature) har det rapporterats om fortsatta arbetsmiljöproblem på Institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Dekan Lidin har inte accepterat den valda prefekten utan vill tillsätta en extern. Förstås inget att säga om det. Men varför måste rektor kopplas in? Och varför måste universitetets delegationsordning ändras så att rektor kan tillsätta prefekter över en dekans huvud även då det finns synnerliga skäl?

Det kan förstås finnas goda anledningar som jäv, exempelvis om både dekan och prodekan har nära relationer till en institution eller en tilltänkt prefekt. Men även i dessa fall borde det finnas möjligheter att hitta lösningar som inte innebär att delegationsordningen måste ändras. Nej, för mig framstår det som en gåta att inte dekan med ett väl tilltaget dekantillägg inte själv kan reda ut problemen på en fakultet. I så fall bör hen kanske tacka för sig och låta någon annan ta över.

Nu är jag förstås inte insatt i diskussionerna om att ändra i delegationsordningen. Jag är inte allvetande, långt därifrån. Därför tycker jag det är dags att luta sig mot ledordet kommunikation. Snälla rektor och universitetsstyrelse, förklara varför delegationsordningen måste ändras så att rektor får en möjlighet att tillsätta prefekt på en institution utan att dekans medverkan. Pikant är förstås att när jag försöker fiska fram universitetsstyrelsens protokoll från 15/12-21 för att få en ledtråd så upptäcker jag att protokollen inte längre läggs ut på nätet som tidigare, utan måste rekvireras från en epostadress. Knappast något som stärker intrycket av att kommunikation ska vara ett ledord vid Lunds universitet.

Tillägg en knapp vecka senare:

Sydsvenskan meddelar nu att Marianne Sommerin blir ny prefekt för Institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Inget att säga om det. Hon verkar vara en mycket kompetent person med en bakgrund som prefekt för en biologisk institution i Umeå och som vice rektor för forskningen där. Vad man möjligen skulle kunna klaga över är att hon enligt Umeå universitets hemsida är seniorprofessor och därmed pensionär antar jag, något som jag alltid tyckt man ska försöka undvika i ledningsuppdrag och även andra uppdrag vid universitetet. Men ok, i sådana här fall kan det vara motiverat med extraordinära krafter.

Ändå upplever jag att mystiken tätnar. I medias rapportering är dekan Lidin uppenbarligen mycket  nöjd med rektors val av ny prefekt. Så då kvarstår frågan. Varför krävdes att hon utsågs av rektor och varför var det nödvändigt att ändra delegationsordningen? Om detta var ett utmärkt val, varför kunde inte dekanen själv fatta beslutet om att utnämna henne? Hade vi haft en personaltidning värd namnet skulle detta naturligtvis rapporteras i nästa nummer av LUM. Tyvärr har jag väl inte några större förhoppningar om det. Men jag har haft fel förut och har det gärna igen.

En intressant sak med nya prefekten Sommerin är att hon närmast kommer från rektors uppdrag som samordnare av arbetet med profilområden vid Umeå universitet. Lunds universitet har ju utmärkt sig i arbetet med profilområden för att göra det jämförelsevis grundligt med avancerade interna processer och en utvärderingspanel där det även ska ingå externa deltagare. Inte bara välja ut ett antal som vid flera andra lärosäten.

Även i Umeå visar det sig tar man till intressanta interna processer för att identifiera profilområden, processer som alltså leds av Sommerin. Dessutom visar det sig att Sommerins uppdrag som var tänkt att avslutas 2021 nu förlängts till hela 2022. Hon ska alltså parallellt som hon reder upp arbetsmiljöproblemen vid astronomiinstitutionen i Lund, som det verkar genom en omorganisation, leda arbetet med att vaska fram profilområden i Umeå... Hmm, det stod det inget om i Sydsvenskan. Kanske nämns det i LUM? Kommunikation är ett ledord.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar