De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

onsdag 1 september 2021

LU-Nytt nr 1

Det damp just ner ett nytt nyhetsbrev, ett från universitetsledningen. Det innebär att jag nu får tre nyhetsbrev från min arbetsgivare. Inget fel i det. Förstår fullt ut att universitetsledningen, fakulteten och även institutionen känner behov av att regelbundet informera. Men det säger ändå något om universitetens organisation och kanske ännu mer om dess storlek att det ser ut på detta sätt.

Nu var det inte det som jag ville ta upp, utan varför nyhetsbrevet inte innehåller någon information om vårens stora sak på universitetet, excellensprogrammet för hållbar utveckling. Beslut om vilka som tilldelades medel annonserades redan i juni, men såvitt jag vet har inte informationen spridits i vidare kretsar än genom en blänkare på universitetets nyhetssida. Det blev i alla fall tio postdoktorer och åtta nya doktorander till forskarskolan Agenda 2030 som ju redan börjat verksamheten.

Panelen som utvärderade ansökningarna om postdoktorer bestod av fem mycket välmeriterade forskare. Det var en skogsforskare och en jurist från Helsingfors universitet, en biologisk oceanograf från Köpenhamns universitet, en toxikolog från norska folkhälsoinstitutet och en biostatistiker från universitetet i Porto. Man kan säga att det handlade om en från de torra fakulteterna och fyra från de våta. Utfallet blev två postdoktorer var till Ekonomihögskolan, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH samt en var till Medicinska fakulteten, Juridicum och Samhällsvetenskapliga fakulteten (Socialhögskola) samt ytterligare en postdoktor till Internationella miljöinstitutet. Enda fakulteten som därmed blev utan var HT-fakulteterna.

Detta hade jag nog tyckt varit intressant och rimligt att redovisa i nyhetsbrevet, inte minst för transparensens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar