De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets e

De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt  Lunds universitets e
De åsikter som uttrycks här är mina egna och representerar inte på något sätt Lunds universitets eller någon annan myndighets ställningstaganden.

tisdag 11 maj 2021

Ett remissvar

Det kom ett utkast på en "Handlingsplan för  Lunds universitets samarbete med Kina" på remiss. Här är yttrandet jag skrev till fakultetsstyrelsens arbetsutskott:
"Tack för möjligheten att yttra sig. Här en remiss från Inst. XXX som jag skrivit helt själv i min egenskap av prefekt. Remissen har i sann kinesisk anda inte diskuterats på institutionen överhuvudtaget, inte på något arbetsplatsmöte, inte i prefektrådet och inte i institutionsstyrelsen. Inte heller har jag bett någon avdelningsansvarig om synpunkter.
I handlingsplanen konstateras att det här handlar om att samarbeta med en part som arbetar på ett sätt som direkt strider mot LU:s akademiska värden. Att en handlingsplan för samarbete ändå kan formuleras hänger samman med att utbytet "måste ske på ett upplyst och reflekterande sätt". Formuleringen lurar ingen. Vad det handlar om är att i praktiken överge alla akademiska värden och värdegrunder som med stor möda arbetats fram vid Lunds universitet. De visar sig vara värda noll och intet när det verkligen gäller.
Jag är övertygad om att Lunds universitet har mycket mer att tjäna på att formulera en handlingsplan med innehållet att vi vägrar samarbeta med allt som styrs odemokratiskt. Om vår ledning, samtidigt som de formulerade en skarp handlingsplan som var tydlig med att akademisk frihet ska gälla vid samtliga universitet vi samarbetar med, också skrev en osande debattartikel där de själva framhåller sin etiska hållning och kontrasterar den med hur andra svenska universitet med Karolinska och KTH i spetsen svassar för den kinesiska mördardiktaturen, så tror jag att genomslaget i svensk debatt skulle vara värt mycket mer än alla kinesiska yuan de tänker sig tjäna på att utbilda kinesiska studenter och samarbeta med kinesiska forskare. Av ännu högre värde skulle det vara för oss medarbetare som i olika nationella sammanhang skulle kunna hålla huvudet högt. Om denna handlingsplan med sina löjliga krav på upplysning och reflektion fastställs så har vi en universitetsledning som väljer att stänka blod över hela universitetet. Resultatet är att vi alla får skämmas."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar